พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

IMG_4184นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคมรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ระหว่าง หน่วยงานราชการ สถานบันการศึกษาและผู้ประกอบการ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรี