วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ประเมินผลการนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

4 กันยายน 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป…