คลังเก็บผู้เขียน: Aj. Ping

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน-นักศึกษา และคณะครูบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อมารอรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562

อบรมผู้นำสร้างสรรค์เยาวชนอาสา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมผู้นำสร้างสรรค์เยาวชนอาสา วันที่20-23มิย.62ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดพิธีไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ครั้งนี้ หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และทุนต่างๆของวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา

รู้จักเก็บ รู้จักออม กับธนาคารออมสิน

วันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 9.00 น ณ อาคารตอไม้หน้าวิทยาลัย. ธนาคารออมสิน เข้ามาบริการเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักศึกษา ระดัีบ ปวช.1 ที่เข้าร่วม “โครงการออมเงินกับธนาคารออมสิน”

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก เพื่อให้เพื่อนๆ พี่ๆ นักศึกษาด้วยกันเห้นโทษภัยของบุหรี่

เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี

วันพุธที่29พฤษภาคม2562ณ.ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครั้งที่58 นางสาวฉัตรมณี จิตถวิล นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระดับ ปวส.2 สาขาบัญชี เข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ฯพณฯองคมนตรี ประธานในพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจเทคโนโลยีละโว้ส่งบุตรหลานมาศึกษา ณ วิทยาลัยแห่งนี้

#คณะครูยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

#ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

#วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะครับ

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี

วันนี้วิทยาลัยได้ทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี ซึ่งวิทยาลัยได้ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยมีท่านอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร มาเป็นประธานในพิธี ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรของท่านเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เป็นจำนวนมากทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ครบรอบ 47 ปี จึงต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเรียนสายอาชีพและต้องการเป็นคนดีของสังคมได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับ ปวช.อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 3 ปี เพิ่มอีกจำนวน 47 ทุนเท่ากับปีที่ครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย จากเดิมที่พิจารณาให้ครบแล้วจำนวน 200 ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เปิดทำการสอน 7 สาขาวิชาด้วยกัน คือ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และช่างกลโรงงาน ถ้านักศึกษาคนใดสนใจที่จะสมัครเรียนและขอรับทุนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-5182499 หรือเพจของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

สงกรานต์ “เทคโนโลยีละโว้”

วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและคณะครูผู้อาวุโส