อบรมการตรวจหาเชื้อโควิด (โคโรน่า 2019)

(29 พ.ย. 2564) คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับการอบรมเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด (โคโรน่า 2019) ด้วยวิธี Rapid Test โดยใช้ชุดตรวจ ATK ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เอื้อเฟื้อวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากร

รับการฉีดวัคซีน Pfizer

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นักศึกษา ระดับ ปวช.3 ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม ที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และขอขอบคุณ คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.อานันทมหิดล ที่ให้ความอนุเคราะห์ บริการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษาในครั้งนี้

จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดทำอาหารว่าง เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด19 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยตำบลถนนใหญ่

มอบทุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ กราบขอบพระคุณพระมหาไพฑูรย์ เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย โดยมีอาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบทุน

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และเทศบาลตำบลกกโก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019