ผลการแข่งขันทักษะประเภทวงดนตรีสากล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขันระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันทักษะประเภทวงดนตรีสากล วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ในฐานะตัวแทน อศจ.ลพบุรี และแชมป์ภาคกลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการแข่งขันระดับชาติ ที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน

#วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับทีมวงดนตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ในการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล (งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564) ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนันท์ญา สีม่วง นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ารับโล่รางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึก จากนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี วันที่ 25 มกราคม 2565

กล่าวให้โอวาทต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 ปวช.3 ปวส.2 (กลุ่มสีเขียว)

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 ปวช.3 ปวส.2 (กลุ่มสีเขียว) เนื่องในโอกาสเปิดเรียนรูปแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19

ขอรับการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

21 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ส่งนางสาวชนันท์ญา สีม่วง นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอรับการประเมินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล (e-SAR)

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาจารย์เสาวลักษณ์ สังข์ธูป หัวหน้างานประกันคุณภาพ และอาจารย์พรเทพ เฮงสุวรรณ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การประเมินตนเองในรูปแบบดิจิทัล (e-SAR) สถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มภาคกลาง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จ.สิงห์บุรี