ตรวจสอบ รถจักรยานยนต์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองลพบุรี เข้าตรวจสอบข้อมูล รถจักรยานยนต์ ภายในวิทยาลัย

จัดการประกวดแต่งไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดการประกวดแต่งไทย เพื่อร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งานประจำจังหวัดลพบุรี
#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
King Narai Reign Fair 33rd 2020
14 – 23 February 2020

มอบเกียรติบัตรความซื่อสัตย์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ มอบเกียรติบัตร ทำความดี”ด้านควมซื่อสัตย์ สุจริต” ให้กับนักศึกษาที่ทำความดีประจำปีการศึกษา 2563

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัด โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลมาฆบูชา “สวดธรรมจักร์” ณ โดมอเนกประสงค์วิทยลัย

ปัจฉิมนิเทศ ปวส.2

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นำนักศึกษา ระดับ ปวส.2 จำนวนหลายร้อยคน ศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อมพันธ์ วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง

โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

ศูนย์บริการวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตามรอยพระราโชบาย รัชกาลที่ 10

โครงการ ศาลเยาวชนสัญจรสร้างภูมิคุ้มกัน

วันที่ 23 มกราคม 2563 นักศึกษาแผนกช่างอุตสาหกรรม เข้ารับการอบรม โครงการ ศาลเยาวชนสัญจรสร้างภูมิคุ้มกัน โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยลัยเทคโนโลยีละโว้