ประเมินผลการนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด

4 กันยายน 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ร่ว…

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ…