บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา

11052011_940065626037084_3234455052688778209_nดร.ศรุตยา สุนาถวนิชย์กุล ผู้บริหารบริษัท อภิญญาเทรดดิ้ง จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับประทานรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปี 2558 โครงการยกย่องสรรค์สร้าง บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญโญ) รางวัลบุคคลคุณธรรม แห่งปี 2558 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก