กล่าวให้โอวาทต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 ปวช.3 ปวส.2 (กลุ่มสีเขียว)

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาทต้อนรับนักเรียนนักศึกษา ปวช.1 ปวช.3 ปวส.2 (กลุ่มสีเขียว) เนื่องในโอกาสเปิดเรียนรูปแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19