รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนันท์ญา สีม่วง นักศึกษา ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้ารับโล่รางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึก จากนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี วันที่ 25 มกราคม 2565