การประกวดดนตรีสากล กิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการประกวดดนตรีสากล กิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยอาจารย์ชูพล ทรายทอง และอาจารย์ธำรงค์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้ควบคุม