สืบสานวัฒนธรรมประเพณี คณะครูและนักศึกษา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโคกม่วง, วัดถนนแค และวัดศรีสุทธาวาส