เปิดเทอมใหม่ แบบ NEW NORMAL

วันแรกของการเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 แบบ NEW NORMAL