สืบสานวัฒนธรรมประเพณี คณะครูและนักศึกษา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ. วัดโคกม่วง, วัดถนนแค และวัดศรีสุทธาวาส

พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ 13 พ.ย. 2558

ประมวลภาพพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557

โดยมี ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล

พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ประธานในพิธี

  • Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.ลพบุรี

ประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดลพบุรี

และร่วมสืบสาน ประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้ใหญ่

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

11111883_873352876041693_393704086541858942_n 11112544_873361239374190_4080509157523033190_n 11112940_873370092706638_7738048842439396945_n 11130154_873353519374962_758577902984803729_n 11138537_873362496040731_2768234594968955800_n 22824_873370139373300_7673505727381378295_n 1797951_873352502708397_8608396103221325691_n 11006410_873364142707233_5063108617811139665_n 11040834_873334019376912_5674787964037050575_n 11077958_873353809374933_459762712025439521_n 11096518_873332986043682_6544051294278466695_n

ประมวลภาพพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 21 มี.ค. 2558 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ประธานในพิธี

 

17191_867422513301396_3698537990277768983_n

19130_867425476634433_5135519122367494950_n

1908274_867422596634721_1382958638679283109_n

10273555_867423133301334_4071023900662279735_n

10420373_867422773301370_23408176034625672_n

10653337_867423843301263_6356225745740417464_n

 

11046458_867423709967943_8710996742958097734_n

11046458_867424979967816_8120389254962852223_n