คณะกรรมการตรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

วันนี้ 14 ก.ค. 2563 คณะกรรมการเข้ามาตรวจและประเมินสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้