อบรมการตรวจหาเชื้อโควิด (โคโรน่า 2019)

(29 พ.ย. 2564) คณะครูอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับการอบรมเรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด (โคโรน่า 2019) ด้วยวิธี Rapid Test โดยใช้ชุดตรวจ ATK ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เอื้อเฟื้อวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากร