ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจเทคโนโลยีละโว้ส่งบุตรหลานมาศึกษา ณ วิทยาลัยแห่งนี้

#คณะครูยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

#ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

#วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะครับ