การบันทึกภาพหมู่ทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2561


……….ประชาสัมพันธ์…………
แจ้งนักศึกษาระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 กำหนดการบันทึกภาพหมู่ทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2561