คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร อ.จิรพจน์ สุนาถวนิชย์กุล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

IMG_8795 IMG_8797 IMG_8802 IMG_8805 IMG_8807 IMG_8810 IMG_8813 IMG_8814 IMG_8819 IMG_8826 IMG_8828 IMG_8830 IMG_8833 IMG_8834