พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 กว่าคน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตรในครั้งนี้ และทางวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของท่านเป็นจำนวนมาก