การประกวดโต๊ะหมู่บูชาและสวดมนต์ สรภัญญะ

อ.สุทิศา คำน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโต๊ะหมู่บูชาและสวดมนต์ สรภัญญะ ของยุวพุทธิกสมาคมลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 ธันวาคม 2560