คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2015

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ 13 พ.ย. 2558

ประมวลภาพพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557

โดยมี ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล

พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นองค์ประธานในพิธี

  • Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

การซ้อมพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน

วันที่ 11 พ.ย. 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ทำการจัดซ้อมพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่

มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและนักกีฑา

ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาและนักกีฑาที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้