บริการนักศึกษา
  รู้จักกับเทคโนโลยีละโว้
  ประวัติวิทยาลัย
  แนะนำวิทยาลัย
  เพลงมาร์ช ทนว.
  บรรยากาศนอกรั้ว ทนว.
  แผนผังวิทยาลัย
  SAR วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  เว็บไซต์สาขา
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี
  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
  สถิติเว็บไซต์  

 
  ปฏิทินการศึกษา  
ที่ตั้ง

 
 
  ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1
  วันที่ 15 ส.ค. 2557 นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1
  ออกแบบโลโก้ร้านโชว์ห่วย(ร้านค้าปลีก) รับโล่และทุนการศึกษา 100,000 บาท
 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นายณัฏฐกิตติ์ บุญมา ปวช.3/4 สาขาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดออกแบบโลโก้ร้านโชว์ห่วย(ร้านค้าปลีก) รับโล่และทุนการศึกษา 100,000 บาท โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  รับมอบเกียรติบัตร
 วันที่ 2 กันยายน 2557 นายณัฏฐกิตติ์ บุญมา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สาขาการตลาด ระดับปวช 3. เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายธนาคม จงจิิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้อง ทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เนื่องจากได้ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์โชห่วยระดับประเทศ
  รับป้ายหน่วยงานรักษาศีล ๕
วันที่ 4 ก.ย. 2557 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้และ อ.สุทิศา คำน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน เข้าร่วมพิธีมอบป้าย หมู่บ้าน และหน่วยงานรักษาศีล ๕ จังหวัดลพบุรี โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ โรงเรียนวินิตศึกษา2 
  คนเก่งของเทคโนโลยีละโว้ตัวแทนทีมชาติไทย
นางสาวศรีสุดา บุตรจู และนางสาวอัจฉรา ทองนิ่ม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 6th World Cup Woodball Championship 2014 Sanya China ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาคว้าเหรียญเงิน ในการแข่งขันครั้งนี้ และแมทการแข่งขันครั้งต่อไปในรายการ เอเชี่ยนบีชเกมส์ 2014 ณ จ.ภูเก็ต และในครั้งนี้ยังได้รับโล่เยาวชนดีเด่น จากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ส่งครูเข้าร่วมอบรมอนุกรรมการ สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 4 ท่าน ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2557 ที่ จังหวัดสุพรรบุรี
  ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
 19 ก.ย. เวลา 13.30 น. นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน (AEC) กับบริษัทไทยทีวีจำกัด ณ ห้อง 411 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างสื่อ
 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างสื่อการสอน วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโยโลยีละโว้
  รับเกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่น จากสำนักศึกษาธิการภาค. 3
10 พ.ย. 2557 นางพรทิพย์ โพธิ์์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรมดีเด่น ด้าน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ประจำปี 2557 ณ สำนักศึกษาธิการภาค3 
  การประกวดกระทง
รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ในงานประเพณีลอยกระทงซึ่งหน่วยงานเทศบาลเมืองลพบุรีจัดขึ้นในปีนี้ ณ วงเวียนสระแก้ว จังหวัดลพบุรี 
  โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่
  วันที่ 11 ธ.ค.2557 นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุล ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับมอบป้ายโครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ จาก ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพ
  สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)ปรับปรุง ระดับ1 (รุ่นที่ 2)ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ทดสอบฯวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชี
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่ 12- 14 ธันาวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  รับการตรวจรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2557
 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557