บริการนักศึกษา
  รู้จักกับเทคโนโลยีละโว้
  ประวัติวิทยาลัย
  แนะนำวิทยาลัย
  เพลงมาร์ช ทนว.
  บรรยากาศนอกรั้ว ทนว.
  แผนผังวิทยาลัย
  SAR วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  เว็บไซต์สาขา
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี
  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
  ผลงานนักเรียน-นักศึกษา
  ข้อมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
  สื่อการเรียนการสอนของอาจารย์
  งานวิจัยของบุคลากร
  สถิติเว็บไซต์  

 
  ปฏิทินการศึกษา  

 
 

 


 

 
 
  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
 12 ก.พ. 58 อบรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร
  ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา
14 ก.พ. 58 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหานักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ให้จบการศึกษาตามกำหนดเวลา 
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันนวัตกรรม
19 ก.พ. 58 ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว มอบเกียรติบัตรเหรียญ ทอง , เงิน , ทองแดง รวม 171 เหรียญ ให้กับนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรการแข่งขันนวัตกรรมให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศที่หน้าเสาธง 
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ส่งคณะครูสาขาช่างยนต์ 3 ท่าน อ.สุรัตน์ แสงเปล่ง อ.ศิริชัย ระวีวงษ์ อ.ธงชัย สงวนวงษ์ เข้าอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธุ์ 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
  งานแสดงผลงานนักศึกษา
วันที่ 12 ก.พ.2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยฝ่ายวิชาการ จัดงานแสดงผลงานนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษานำผลงานในระหว่างภาคเรียนมานำเสนอ อาทิ เช่น สื่อการเรียนรู้ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา 
  ปัจฉิมนิเทศ ปวช.3
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ปวช.3 วันที่ 5-6 ก.พ.2558 ณ เคียงทะเลรีสอร์ท
  วันการศึกษาเอกชน
วันการศึกษาเอกชน จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่ 10 ก.พ.2558 โดยงานครั้งนี้มีคณะครูเอกชนทั่วทั้งจังหวัดลพบุรีกว่าพันคนร่วมงานครั้งนี้ และได้รับเกีตรติจากท่าน ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธากูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมงานครั้งนี้ด้วย 
  งานคืนสู่เหย้าชาวละโว้..
 งานคืนสู่เหย้าชาวละโว้... 7 มีนาคม พบกับ วงอินคา เอเซีย อาร์สยาม แจ๊ค ธนพล อาร์สยาม สนใจจองโต๊ะติดต่อได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นะครับ......บัตรราคา 2,500 และ 3,000
  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจประเมิน
วันที่ 22 มกราคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557
  รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
 วันที่ 7 ม.ค.2558 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ และนางสุทิศา คำน้อย หัวหน้าฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน นำนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านกีฬาและนันทนาการ และรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จาก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ และเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  รายการแข่งขัน เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟ
นักกรีฑาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วมรายการแข่งขัน เทพสตรี ลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 2558 
  ทดสอบมาตรฐานฯพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
ทดสอบมาตรฐานฯพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ส2/2(ม.6)ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 ณ ศูนย์ทดสอบฯวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
  เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ
 25 ธ.ค. 57นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้นำ น.ส.ศรีสุดา บุตรจู และน.ส.อัจฉรา ทองนิ่ม
เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
( พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ) เพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี
ในโอกาสที่เป็นผู้ทำชื่อเสียงให้กับการศึกษาเอกชน
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(คณะครู)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(คณะครู) 
  โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างสื่อ
 คณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรสร้างสื่อการสอน วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโยโลยีละโว้
  รับเกียรติบัตร สถานศึกษาดีเด่น จากสำนักศึกษาธิการภาค. 3
10 พ.ย. 2557 นางพรทิพย์ โพธิ์์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรมดีเด่น ด้าน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ประจำปี 2557 ณ สำนักศึกษาธิการภาค3 
  การประกวดกระทง
รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ในงานประเพณีลอยกระทงซึ่งหน่วยงานเทศบาลเมืองลพบุรีจัดขึ้นในปีนี้ ณ วงเวียนสระแก้ว จังหวัดลพบุรี 
  โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่
  วันที่ 11 ธ.ค.2557 นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุล ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับมอบป้ายโครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ จาก ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพ
  สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)ปรับปรุง ระดับ1 (รุ่นที่ 2)ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ทดสอบฯวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชี
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่ 12- 14 ธันาวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
  รับการตรวจรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2557
 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557