กิจกรรมวันสงกรานต์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้....รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
 กิจกรรมวันสงกรานต์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้....รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
  รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงวันสงกรานต์
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงวันสงกรานต์57
  ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
  กีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 9
 กีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 9วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมงานกีฬาครูอาชีวะ ........สร้างสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่ ชาวอาชีวศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 9 วันที่ 28 มีนาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 
  งานราตรีคืนสู่เหย้าชาวละโว้ 57
   งานราตรีคืนสู่เหย้าชาวละโว้ 57      ศิลปินรับเชิญ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง และ หญิง ธิติกานต์
  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสืบสานตำนานไทยและประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
                                  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสืบสานตำนานไทยและประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ และ นายวรวิทย์ วงษ์สุวรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรีและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมเปิดการแข่งขันครั้งนี้ และมีการประกวดการแต่งกายไทยของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้พร้อมด้วยการแสดงของนักเรียนตัวน้อยๆ จากโรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
  โครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง
โครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายหน่วยงาน มาให้ความรู้เกียวกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอีกหลายเรื่องที่เป็นความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประำจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประำจำปีการศึกษา 2556 ซึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการประกวดต่างๆ 
  ศึกษาดูงาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน กองบิน 2 จ.ลพบุรี
  ทัศนศึกษาปวส.2 ยูเรเซีย หาดชะอำ +โครงการชั่งหัวมัน
ทัศนศึกษานักศึกษา ปวส2 โรงแรมยูเรเซีย หาดชะอำ +โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ และเดอะเวเนเซีย
  รณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่าน วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์
 รณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่าน วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ภรรยา ผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี นางประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์ ได้กล่าวทักทายนักศึกษา