ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน
  กีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 9
 กีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 9วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมงานกีฬาครูอาชีวะ ........สร้างสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่ ชาวอาชีวศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 9 วันที่ 28 มีนาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 
  งานราตรีคืนสู่เหย้าชาวละโว้ 57
   งานราตรีคืนสู่เหย้าชาวละโว้ 57      ศิลปินรับเชิญ สดใส รุ่งโพธิ์ทอง และ หญิง ธิติกานต์
  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ปี 2557
 ดร.ศรุตยา ป้อมดงบัง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมแสดงแสง สี แสง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์รับบทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุดาวดี กรมหลวงโยธาเทพ และท่าน สดใส รุ่งโพธิ์ทอง รับบทพระนารายณ์มหาราช ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสืบสานตำนานไทยและประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
                                  การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสืบสานตำนานไทยและประชาสัมพันธ์งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ และ นายวรวิทย์ วงษ์สุวรณ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรีและแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมเปิดการแข่งขันครั้งนี้ และมีการประกวดการแต่งกายไทยของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้พร้อมด้วยการแสดงของนักเรียนตัวน้อยๆ จากโรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
  โครงการ พบผู้ว่าหน้าเสาธง
โครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายหน่วยงาน มาให้ความรู้เกียวกับการแจ้งเบาะแสยาเสพติด เบอร์โทรเหตุฉุกเฉิน ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและอีกหลายเรื่องที่เป็นความรู้เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประำจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประำจำปีการศึกษา 2556 ซึ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และการประกวดต่างๆ 
  มหกรรมอาชีพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้
 วันที่ 14-15 ม.ค.2557 สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดงาน วันมหกรรมอาชีพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ และได้รับเกียรติจาก นายธนากร จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
  ศึกษาดูงาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน
 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นำตัวแทนนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน กองบิน 2 จ.ลพบุรี
  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้...ทัศนศึกษา MUT
 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จังหวัดลพบุรี เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชมภาพบรรยากาศ
  ทัศนศึกษาปวส.2 ยูเรเซีย หาดชะอำ +โครงการชั่งหัวมัน
ทัศนศึกษานักศึกษา ปวส2 โรงแรมยูเรเซีย หาดชะอำ +โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ และเดอะเวเนเซีย
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 เทคโนโลยีละโ้ว้   เคียงทะเลรีสอร์ท @ระยอง
  รณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่าน วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์
 รณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยท่าน วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ ภรรยา ผู้สมัคร สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลพบุรี นางประไพพิศ วงษ์สุวรรณ์ ได้กล่าวทักทายนักศึกษา