ประมวลภาพพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 21 มี.ค. 2558 นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ประธานในพิธี

 

17191_867422513301396_3698537990277768983_n

19130_867425476634433_5135519122367494950_n

1908274_867422596634721_1382958638679283109_n

10273555_867423133301334_4071023900662279735_n

10420373_867422773301370_23408176034625672_n

10653337_867423843301263_6356225745740417464_n

 

11046458_867423709967943_8710996742958097734_n

11046458_867424979967816_8120389254962852223_n