ทัศนศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รุ่น 12-13 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

11064735_389224931267706_7371715135360059066_n 11167954_389318631258336_4447396120141494192_n 11203123_389226324600900_4796200836625161396_n 11209667_389225704600962_9206722508778633643_n

วันที่ 2-3 พ.ค.58 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รุ่น 12-13 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก