งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558

ดร.ศรุตยา ป้อมดงบัง ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ผู้จัดงานขอขมาแผ่นดิน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา

โครงการปิโตรเลียมสัญจร

โครงการปิโตรเลียมสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งวิทยากรของ ปตท.ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน แหล่งผลิต กระบวนการผลิต กับนักศึกษาระดับ ปวช1. ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่ 4 มิ.ย.58

งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำโดย นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร ดร.ศรุตยา ป้อมดงบัง ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ นางสุทิศา คำน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน และตัวแทนนักศึกษา ร่วมเปิดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ข่าววันที่ 15 พ.ค.2558 จากหนังสือพิมพ์มติชน….ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย …….โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 5 คน ติดอันดับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่ 1 คะแนนสูงสุดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม