การประชุมผู้บริหารและอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

IMG_2820 IMG_2814 IMG_2817

ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

วันที่ 9 มิ.ย.2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้รับการตรวจจากคณะผู้ตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลพบุรี

งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558

ดร.ศรุตยา ป้อมดงบัง ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ผู้จัดงานขอขมาแผ่นดิน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2558 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา

โครงการปิโตรเลียมสัญจร

โครงการปิโตรเลียมสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งวิทยากรของ ปตท.ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน แหล่งผลิต กระบวนการผลิต กับนักศึกษาระดับ ปวช1. ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่ 4 มิ.ย.58