Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Skip to content

โครงการศาลเยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน

โครงการศาลเยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน โดยทีมวิทยากรมาให้ความรู้กับนักศึกษา จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

บริจาคโลหิต

6 ธันวาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้บริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก หลังจากเสร็จพิธี นักศึกษามาร่วมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 30 พ.ย. -1 ธ.ค. 2561 อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา และอาจารย์ฉวีวรรณ ปานเพ็ชร งานปกครอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(รุ่น 1) โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี

กิจกรรม”หมอชวนวิ่ง”

22พย.61 คณะครู-นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดลพบุรี

โชว์ชิ้นงานก่อนเข้าประกวด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้แต่ละสาขานำสิ่งประดิษฐ์ให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดในการแข่งทักษะอาชีวะศึกษา

เข้ารับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

15พฤศจิกายน2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ณ.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2 และขอแสดงความยินดีกับ นายประพลเวทย์ วังพรม ได้รับตำแหน่งเลขานุการองค์การฯและคณะครูที่ปรีกษาองค์การฯทุกท่าน