นิทรรศการ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมจัดนิทรรศการระหว่างวันที่ื 7-9 ธันวาคม ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

ศึกษาดูงาน

30 พ.ย. 2560 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

บริจาคโลหิต

23 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี บริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

23 พ.ย.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำโดย ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว นำนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สถานปฏิบัติธรรม และสังเวชนียสถาน

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

22 พ.ย.60อาจารย์วันวิสา โยมา และอาจารย์เอมอร กลัดเชื้อ นำทีมนักศึกษาสาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นำผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ผลงานที่นำเข้าร่วมแข่งขันมี 2 ชนิดคือ 1.น้ำพริกหนังปลากรอบ 2.คุ้กกี้ฟักทอง ซึ่งผลการประกวดคือได้เข้ารอบติด 1 ใน 5 ผลงานสุดท้ายจาก 199 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

15 พ.ย.60 ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จำนวน 250 คนเข้าร่วมการฟังการบรรยาย หัวข้อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่น โดยทีมงาน ขุนศึก 51 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ.ลพบุรี ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา จัดโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน โดยมีอาจารย์พรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกส่งแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป

บรรพชาสามเณร 8 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 26 ตุลาคม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทร์

อบรมพัฒนาครู

30 ต.ค.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดอบรมพัฒนาครู เรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร6 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

“สิงห์อาร์อินเทริน ปีที่ 7”

นายธีรพล เนตรนิล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/10 สาขาช่างยนต์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 40 คน ของผู้เข้าร่วมโครงการ “สิงห์อาร์อินเทิรน ปีที่ 7” เป็นโครงการที่บริษัทบุญรอดบริวเวอร์จัดขึ้นเพื่อนำนักศึกษา 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครหลายพันคนทั่วประเทศ เข้าไปเรียนรู้การบรรยายวิทยากรชื่อดัง อาทิเช่น พระมหาสมปอง พี่โอม (ค๊อกเทล) ทีมงานมืออาชีพ และยังได้เยี่ยมชมสัมผัสการทำงานของสินค้าบริษัทในเครือสิงห์คอเปอเรชั่นอีกมากมายเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับนักศึกษา