การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2

 1. รายการแข่งขันทักษะลพบุรี-25581
 2. ใบสมัครแข่งขันทักษวิชาชีพ กลุ่มอาชีวศึกษาเอกชน ลพบุรี ครั้งที่ 2
 3. เกณฑ์การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
 4. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม
 5. การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง
 6. การประกวด Crosswordการประกวด sudoku
 7. การประกวด A math
 8. วิชา ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 9. วิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
 10. วิชาการโปรแกรมและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( PLC )
 11. วิชามอเตอร์ไฟฟ้า
 12. สาขาวิชาช่างยนต์
 13. สาขาบัญชี
 14. การแข่งขันหุ่นยนต์
 15. วิชาเครื่องทำความเย็น
 16. ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แต่ละประเภทวิชา ครั้งที่ 2
 17. ตัวอย่างข้อสอบวิชาบัญชี
 18. กติกาการแข่งขันออกแบบเลเอาท์
 19. กติกาเทคนิคนำเสนอ
 20. เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาการเขียนแผนธุระกิจ
 21. รายชื่อผู้ลงทะเบียนประเภทวิชาการประกวด สมัครแข่งขันทักษะ กลุ่มฯ ลพบุรี ครั้งที่ 2
 22. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสาขาการตลาด สมัครแข่งขันทักษะ กลุ่มฯ ลพบุรี ครั้งที่ 2
 23. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสาขาช่างไฟฟ้า สมัครแข่งขันทักษะ กลุ่มฯ ลพบุรี ครั้งที่ 2
 24. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสาขาคอมพิวเตอร์ สมัครแข่งขันทักษะ กลุ่มฯ ลพบุรี ครั้งที่ 2
 25. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสาขาช่างกลโรงงาน สมัครแข่งขันทักษะ กลุ่มฯ ลพบุรี ครั้งที่ 2
 26. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสาขาช่างยนต์ สมัครแข่งขันทักษะ กลุ่มฯ ลพบุรี ครั้งที่ 2
 27. รายชื่อผู้ลงทะเบียนสาขาบัญชี สมัครแข่งขันทักษะ กลุ่มฯ ลพบุรี ครั้งที่ 2
 28. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งขันทักษะครั้งที่ 2 6 สิงหา 58