ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ข่าววันที่ 15 พ.ค.2558 จากหนังสือพิมพ์มติชน….ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย …….โดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 5 คน ติดอันดับ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่ 1 คะแนนสูงสุดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม