การแข่งขันทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดโครงการการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพและประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ภายในสถานศึกษา (ละโว้วิชาการ2565) ปีการศึกษา 2565