เรื่องขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร

23 พฤศจิกายน 2565
พ.ต.ท. ครรชิต จันทเลิศ รองผู้กำกับงานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองลพบุรี
พ.ต.ต.เตชิต เขื่อนหมั่น สารวัตรจราจร สภ. เมืองลพบุรีพร้อมคณะ
เข้ามาให้ความรู้กับนักศึกษาเรื่องขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรและการชมฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้