รับมอบทุนการศึกษา

บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานของบริษัท ประจำปี 2565 ได้แก่

  1. นางสาวอินทราณี วรรณสุทธิ์ ปวช. ทุนละ 5,000 บาท
  2. นายณัฐมล ทองจันทร์
    ปวส. ทุนละ 7,000
  3. นางสาวบุญรัตน์ อยู่ลอง
    ชั้น ปวส. ทุนละ 7,000
    รวมจำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษา 3 คน เป็นจำนวนเงิน 19,000 บาท