วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโคกม่วง วัดถนนใหญ่ วัดศรีสุทธาวาส และวัดสะพานนาค