วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้คณะครู นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อที่จะนำไปถวายให้กับวัดต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี