วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

เวลา 08.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 อ.สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์

ที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์ควรมีความกตัญญูรู้คุณต่อครูอาจารย์

มอบตัวเป็นสานุศิษย์ ครู อาจารย์ ก็พร้อมที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับศิษย์อย่างมีคุณภาพ

นักเรียน-นักศึกษากล่าวบทสวดเคารพครู อาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ตัวแทนนักศึกษาประจำห้องเรียนนำพานดอกไม้ธูป-เทียน กระเช้า สักการะครู อาจารย์ ประธานในพิธี

เจิมอุปกรณ์การเรียน มอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรการแต่งคำประพันธ์และมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

โดยมีนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยี กล่าวถึงความรู้สึกและข้อคิดให้กับน้องๆนักเรียน นักศึกษา หลังจากนั้น

อ.สมศักดิ์ สุนารถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี ประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาท บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น