ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกคน ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2565 ได้ที่ Link :https://wellwishes.royaloffice.th/