รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับทีมวงดนตรีของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ในการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล (งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2564) ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี