ประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานและโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมืออาจารย์นภัสกร สารเหล็ก หัวหน้างานแนะแนวเข้าร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานและโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ 2564 โดยท่านนิวัตร รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโดมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1