ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนันท์ญา สีม่วง นักศึกษาระดับปวช. 3 สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2564 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี