จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

วันที่ 9 กันยายน 2564 คณะครูนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดทำอาหารว่าง เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด19 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล และศูนย์พักคอยผู้ป่วยตำบลถนนใหญ่