มอบทุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ กราบขอบพระคุณพระมหาไพฑูรย์ เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัย โดยมีอาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนรับมอบทุน