ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และเทศบาลตำบลกกโก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019