จัดการประกวดแต่งไทย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดการประกวดแต่งไทย เพื่อร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งานประจำจังหวัดลพบุรี
#งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
King Narai Reign Fair 33rd 2020
14 – 23 February 2020