วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี

วันนี้วิทยาลัยได้ทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี ซึ่งวิทยาลัยได้ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยมีท่านอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร มาเป็นประธานในพิธี ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรของท่านเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เป็นจำนวนมากทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ครบรอบ 47 ปี จึงต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเรียนสายอาชีพและต้องการเป็นคนดีของสังคมได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับ ปวช.อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 3 ปี เพิ่มอีกจำนวน 47 ทุนเท่ากับปีที่ครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย จากเดิมที่พิจารณาให้ครบแล้วจำนวน 200 ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เปิดทำการสอน 7 สาขาวิชาด้วยกัน คือ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และช่างกลโรงงาน ถ้านักศึกษาคนใดสนใจที่จะสมัครเรียนและขอรับทุนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-5182499 หรือเพจของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้