คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2019

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน-นักศึกษา และคณะครูบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อมารอรับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562

อบรมผู้นำสร้างสรรค์เยาวชนอาสา

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมผู้นำสร้างสรรค์เยาวชนอาสา วันที่20-23มิย.62ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดพิธีไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ครั้งนี้ หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และทุนต่างๆของวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา

รู้จักเก็บ รู้จักออม กับธนาคารออมสิน

วันที่ 6 มิถุนายน เวลาประมาณ 9.00 น ณ อาคารตอไม้หน้าวิทยาลัย. ธนาคารออมสิน เข้ามาบริการเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักศึกษา ระดัีบ ปวช.1 ที่เข้าร่วม “โครงการออมเงินกับธนาคารออมสิน”

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก เพื่อให้เพื่อนๆ พี่ๆ นักศึกษาด้วยกันเห้นโทษภัยของบุหรี่

เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี

วันพุธที่29พฤษภาคม2562ณ.ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครั้งที่58 นางสาวฉัตรมณี จิตถวิล นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ระดับ ปวส.2 สาขาบัญชี เข้ารับรางวัลจาก ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ฯพณฯองคมนตรี ประธานในพิธี