คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2019

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย ประธานในพิธี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ไว้วางใจเทคโนโลยีละโว้ส่งบุตรหลานมาศึกษา ณ วิทยาลัยแห่งนี้

#คณะครูยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

#ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

#วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่นะครับ

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี

วันนี้วิทยาลัยได้ทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 47 ปี ซึ่งวิทยาลัยได้ทำการก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยมีท่านอาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร มาเป็นประธานในพิธี ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ที่ได้ให้ความไว้วางใจส่งบุตรของท่านเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เป็นจำนวนมากทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ครบรอบ 47 ปี จึงต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเรียนสายอาชีพและต้องการเป็นคนดีของสังคมได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับ ปวช.อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอด 3 ปี เพิ่มอีกจำนวน 47 ทุนเท่ากับปีที่ครบรอบวันก่อตั้งวิทยาลัย จากเดิมที่พิจารณาให้ครบแล้วจำนวน 200 ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เปิดทำการสอน 7 สาขาวิชาด้วยกัน คือ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และช่างกลโรงงาน ถ้านักศึกษาคนใดสนใจที่จะสมัครเรียนและขอรับทุนติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-5182499 หรือเพจของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

สงกรานต์ “เทคโนโลยีละโว้”

วันที่ 11 เมษายน 2562 คณะครูบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและคณะครูผู้อาวุโส

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600 กว่าคน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตรในครั้งนี้ และทางวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของท่านเป็นจำนวนมาก

กีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 15

“มิตรภาพยิ่งใหญ่ กว่าชัยชนะ ” กีฬาสานสัมพันธ์ ครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 15 วันที่ 8 มีนาคม 2562 ปีนี้วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

การประกวดแต่งไทย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรมการประกวดแต่งกายชุดไทย เนื่องในงานประจำปีของจังหวัดลพบุรี “นุ่งโจงห่มสไบ สวยหล่อเก๋ไก๋ แต่งไทยไปเที่ยว งานแผ่นดินสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และเขตโบราณสถานใกล้เคียง จังหวัดลพบุรีทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาและครูผู้ควบคุมที่เข้าร่วมการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน รับเกียรติบัตรรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จำนวน 4 ผลงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้