คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2018

โครงการศาลเยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน

โครงการศาลเยาวชนสัญจร สร้างภูมิคุ้มกัน โดยทีมวิทยากรมาให้ความรู้กับนักศึกษา จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก หลังจากเสร็จพิธี นักศึกษามาร่วมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิทยาลัย

การบันทึกภาพหมู่ทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2561


……….ประชาสัมพันธ์…………
แจ้งนักศึกษาระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 กำหนดการบันทึกภาพหมู่ทำเนียบรุ่นประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 30 พ.ย. -1 ธ.ค. 2561 อาจารย์สุทิศา คำน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา และอาจารย์ฉวีวรรณ ปานเพ็ชร งานปกครอง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(รุ่น 1) โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี

ออมเงินวันนี้ มีเก็บไว้สะสมเรื่อยไป จะไม่ลำบาก

21-22พย.61 ธนาคารออมสินสาขาโคกกะเทียม มาเปิดบัญชีเงินออมให้กับบุคลากร นักศึกษา “ออมเงินวันนี้ มีเก็บไว้สะสมเรื่อยไป จะไม่ลำบาก”

โชว์ชิ้นงานก่อนเข้าประกวด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้แต่ละสาขานำสิ่งประดิษฐ์ให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อคัดเลือกส่งเข้าประกวดในการแข่งทักษะอาชีวะศึกษา

เข้ารับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

15พฤศจิกายน2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ณ.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่2 และขอแสดงความยินดีกับ นายประพลเวทย์ วังพรม ได้รับตำแหน่งเลขานุการองค์การฯและคณะครูที่ปรีกษาองค์การฯทุกท่าน