คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2018

สแกนคิวอาร์โค้ด ใบจองที่เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ใบจองที่เรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนฟรี3 ปี รีบๆเข้ามาจองกันนะครับ

พระอภิญาโต

วันพฤหัสบดีที่ 1 พ.ย. 61 ในเวลา 7.09น. พระอภิญาโต(อาจารย์สมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล)เดินทางมารับบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

การอบรมบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์

การอบรมบูรณาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ จัดโดย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ วันที่31 ตุลาคม 2561

สิงห์อาร์อินเทิรนปีที่8

ลุล่วงเรียบร้อยกันไปอีก 1 โครงการดีๆ #สิงห์อาร์อินเทิรนปีที่8 ซึ่งวิทยาลัยเราได้มีนักศึกษาสามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องทุกปี ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง สาขาคอมพิวเตอร์ อ.กุลภัสสรสรณ์เอื้อเฟื้อบุคลากรส่ง อ.เทิดศักดิ์ดูแลสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์การสอบรอบออนไลน์ และสัมภาษณ์ สาขาช่างยนต์เอื้อเฟื้อส่ง อ.ไตรภพ และ อ.ธงธวัช ดูแลเรื่องการเดินทางและยานพาหนะ สาขาบัญชี การตลาด ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ที่ส่งนักศึกษาร่วมทดสอบถึงจะพลาดแต่ก็ถือว่าได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมทดสอบ #วิทยาลัยเราจะไม่มีสิงห์อาร์อินเทิรนแม้แต่คนเดียวหากขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผอ.พรทิพย์ โพธิ์บัว และผู้รับใบอนุญาต อ.ศิริชัย สุนาถวนิชย์กุล ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโลกภายนอก และสุดท้ายขอบคุณทุกๆ กำลังใจจากทั้งคณะครู-อาจารย์และนักศึกษาทุกคน อาทิตย์หน้าจะให้พี่วิทย์ #สิงห์อาร์อินเทิรนรุ่น8 บอกเล่าประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับให้ได้ฟังกันค่ะ