คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ

คณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ศึกษาดูงานทีวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์พรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

ประชุมสัมมนา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการ และนางสุทิศา คำน้อยรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างการรับรู้สู่การบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาภาคกลาง สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ ลพบุรี

โครงการสิงห์อาร์อินเทิรนรุ่น 8

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นายชาญวิทย์ ดอกจันทร์ ปวส.1/5 สาขาคอมพิวเตอร์ ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงห์อาร์อินเทิรนรุ่น 8 กับบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของวิทยาลัยที่สามารถสนับสนุนให้นักศึกษาผ่านเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้ง

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้นำนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลพบุรี กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม สร้างศีล สร้างสุข ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ วัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีเป็นผู้จัดโครงการนี้

เข้าตรวจประเมินความพร้อมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าตรวจประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ในสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)

โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญชวนให้นักศึกษาเข้าร่วม โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร 6

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.61 โดยได้รับเกียรติจาก นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ดร. ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ โครงการพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “ในหลวง ร.10 ” จำนวน 102 รูป เพื่อให้เกิดพลังแห่งบุญ รู้จักกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา .. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้ร่วมโครงการนี้ด้วยโดยการนำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.15 น. อาจารย์ศิวัช กาญจนชุม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคลแล้ว คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมลงนามในสมุดถวายพระพร ณ บริเวณลานพิธีหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้