คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2018

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จำนวน 4 คน โดยมีนายจักรพรรดิ สำราญพานิช 2. นายกษมา เกษสาคร 3. นายธนวัฒน์ แทนเดช 4. นายสหรัฐ รอดไผ่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ชื่อผลงาน เรือรดน้ำในร่องสวนวิทยุบังคับ ผลงานชิ้นนี้จะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 61 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

โครงการ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ในวันที่ 5 ม.ค.. 61 นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ต้อนรับ ท่าน นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรีและคณะ เพื่อร่วมหารือ ในการทำโครงการ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จำนวน 4 คน โดยมีนายจักรพรรดิ สำราญพานิช 2. นายกษมา เกษสาคร 3. นายธนวัฒน์ แทนเดช 4. นายสหรัฐ รอดไผ่ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรือรดน้ำในร่องสวนวิทยุบังคับ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

อวยพร สวัสดีปีใหม่

วันที่ 5 ม.ค.61 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้และคณะ เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อวยพร สวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนารายณ์ เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ แก่ นายศิริชัย สุนาถวนิชกุลย์ ผรบ.วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

มอบข้าวสารอาหารแห้ง

วันที่ 4 ม.ค. 2561 นักเรียน-นักศึกษาพร้อมด้วยคณะครูร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้ง แก่ บ้านพักคนชรา โรงเรียนปัญญานุกูล และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 28 ธ.ค.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน-นักศึกษาได้ร่วมสนุกกันอย่างมากมาย อาทิเช่น เกมส์ ชิงรางวัล อาหารฟรี และดนตรี จากวงแบล็คสเตจ

การประกวดโต๊ะหมู่บูชาและสวดมนต์ สรภัญญะ

อ.สุทิศา คำน้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการและสัมพันธ์ชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโต๊ะหมู่บูชาและสวดมนต์ สรภัญญะ ของยุวพุทธิกสมาคมลพบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี วันที่ 25 ธันวาคม 2560