คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2017

บรรพชาสามเณร 8 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 26 ตุลาคม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้จำนวน 8 คน เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทร์

อบรมพัฒนาครู

30 ต.ค.60 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จัดอบรมพัฒนาครู เรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ห้องประชุมเสมาธรรมจักร อาคาร6 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

“สิงห์อาร์อินเทริน ปีที่ 7”

นายธีรพล เนตรนิล นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/10 สาขาช่างยนต์ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 40 คน ของผู้เข้าร่วมโครงการ “สิงห์อาร์อินเทิรน ปีที่ 7” เป็นโครงการที่บริษัทบุญรอดบริวเวอร์จัดขึ้นเพื่อนำนักศึกษา 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครหลายพันคนทั่วประเทศ เข้าไปเรียนรู้การบรรยายวิทยากรชื่อดัง อาทิเช่น พระมหาสมปอง พี่โอม (ค๊อกเทล) ทีมงานมืออาชีพ และยังได้เยี่ยมชมสัมผัสการทำงานของสินค้าบริษัทในเครือสิงห์คอเปอเรชั่นอีกมากมายเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับนักศึกษา